Christus


door Fulton Sheen (1895-1979)
Oorspronkelijke titel: Life of Christ
McGraw-Hill Book Company, New York
Nederlands van Drs. A. Freriks m.s.c.
Uitg. De Fontein, Utrecht (459 blz.)
Imprimatur: G. Geerdink Johannink, Megchelen 23 augustus 1959


Dit is een boek om kapot te lezen. Het Gelaat van Christus zoals het hierin oplicht, vergeet je nooit meer.
Allerlei overbodige en oninteressante antwoorden op Jezus' vraag: "wie zeggen de mensen dat Ik ben?", zul je in dit boek niet tegenkomen. Fulton Sheen geeft nu juist een persoonlijk antwoord op Zijn vraag: "wie zegt gij Peter John, dat Ik ben?"
Wie zegt deze evangeliserende bisschop, opvolger van de apostelen in het midden van de afgelopen eeuw, dat Christus is.
Lezend in dit boek, hoor je Zijn vraag aan jou persoonlijk.
En daar gaat het dan ook om.

Fulton Sheen werd geboren als oudste van vier zoons op 8 mei 1895 in El Paso, Illinois. Zijn ouders, Newton Sheen en Delia Fulton, gaven hem bij zijn doopsel de namen Peter John. De boerenfamilie verhuisde naar Peoria waar de jonge Sheen naar school ging en diende als misdienaar in de kathedraal van de H. Maria. Hij wees een belangrijke studiebeurs voor het vervolgonderwijs af in zijn verlangen om priester te worden, en trad toe tot het seminarie van de H.Paulus in Minnesota.
Hij werd bekend onder de meisjesnaam van zijn moeder.

Hij werd priester gewijd op 20 september 1919 in de kathedraal van Peoria. Eerwaarde Sheen werd Aartsbisschop Fulton John Sheen, een wereldwijd populaire evangelist, radio- en TV-persoonlijkheid, schrijver van tenminste 73 boeken en missionaris. Het meest bekend is hij van zijn wekelijkse TV series "Life is Worth Living" die door meer dan 30 millioen mensen werd gevolgd.
"Hij was als Jezus, die wandelde, reisde, uitging en predikte. Hij ging naar de mensen. Dat is wat Aartsbisschop Sheen deed en dat is hoe hij mij inspireerde." (Father Jonathan Morris)

Bekend zijn ook zijn grappen en wijze uitspraken.
---> Er zijn niet meer dan 100 mensen in de wereld die de Katholieke Kerk werkelijk haten, maar er zijn er millioenen die haten wat ze dènken dat de Katholieke Kerk is.

---> Een boef stelde Bisschop Sheen een vraag over iemand die gestorven was. De Bisschop antwoordde: "Ik zal het hem vragen zodra ik in de hemel ben". De boef zei daarop: "Wat als hij niet in de hemel is?" De Bisschop antwoordde: "Nou, dan kun je het hem zelf vragen".

---> Een man vertelde de Bisschop dat hij niet in de hel geloofde. De Bisschop antwoordde: "Dat zul je wel als je daar bent".

En in zijn moedertaal:
---> Did you know that, in Heaven, an angel is a no-body?

--->We cannot like everyone, but we can love everyone.

---> The only way to win audiences is to tell people about the life and death of Christ. Every other approach is a waste.

Op 3 oktober 1979 had Aartsbisschop Sheen een ontmoeting met paus Johannes Paulus II, waarbij de paus Sheen omhelsde en een volmaakte samenvatting gaf van zijn leven en werk: "U hebt goed geschreven en gesproken over de Heer Jezus Christus. U bent een loyale zoon van de Kerk!"
Aartsbisschop Fulton John Sheen stierf op 9 december 1979 in de privé kapel van zijn appartement in Manhatten.
In 2002 startte Bisschop Daniel Jenky csc van het Diocees Peoria, Illinois, officieel de zaak voor de canonisatie van Aartsbisschop Fulton John Sheen. Op 28 juni 2012 werd door de paus zijn heldhaftige deugdbeoefening vastgesteld en werd hij verheven tot de rang van Dienaar Gods.

Film-trailer over Fulton Sheen

Uitzending: Life is Worth Living

Voor gebedsintenties